PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

 

PRAWO AUTORSKIE
PRAWO PRASOWE I DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
SZKOLENIA

 

OBSŁUGA KORPORACYJNA

 

ZAKRES

USŁUG

KANCELARIA ADWOKACKA PIOTR ŁADA

PIOTR ŁADA
ADWOKAT

Kancelaria Adwokacka Piotr Łada powstała w 2009 roku. W latach 2006 - 2009 adwokat Piotr Łada współpracował z renomowanymi kancelariami w Warszawie. Kancelaria specjalizuje się w prawie autorskim, prawie nowych technologii, obsłudze korporacyjnej oraz z zakresu prawa gospodarczego.  Kancelarią zarządza adwokat Piotr Łada.

Piotr Łada - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent prawa (Uniwersytet im. Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie), absolwent kulturoznawstwa na specjalizacji promocja i krytyka sztuk plastycznych oraz specjalizacji filmoznawstwo i teatrologia ("Uniwersytet im. Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie), absolwent historii sztuki (Uniwersytet Warszawski). Ekspert z zakresu prawa autorskiego, prawa kultury i sztuki, wykładowca na studiach podyplomowych, szkoleniowiec, autor licznych publikacji i monografii „Sztuka a prawo autorskie”. Kierownik Biura Prawa Autorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF). 

ADRES KANCELARII

UL. BODYCHA 77, 05-816 REGUŁY

Email: piotr@ladalegal.pl
Tel:  505 418 884

KANCELARIA

ADWOKACKA

PIOTR ŁADA

SZKOLENIA

 

kancelaria Adwokacka Piotr Łada oferuje szeroką ofertę szkoleń oraz warsztatów z zakresu prawa autorskiego, prawnych aspektów działalności instytucji kultury, sztuki i muzeów, prawa prasowego, dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. 

Szkolenia i warsztaty mogą być organizowane w tzw. formule zamkniętej z programem indywidualnie dostosowanym do zapotrzebowania danej instytucji lub podmiotu - w takim przypadku prosimy o indywidualny kontakt z Kancelarią.

 

Zachęcamy również do udziału w szkoleniach otwartych organizowanych we współpracy z renomowanymi firmami szkoleniowymi w dostępnych poniżej terminach:

"Prawo autorskie w działalności instytucji kultury" - 27.09.2017, Kraków (GoldenTraining)

"Prawo autorskie w działalności instytucji kultury" - 28.09.2017, Warszawa (GoldenTraining)

"Digitalizacja a prawnoautorska ochrona fotografii" 04.10.2017, Warszawa (Polska Platforma Szkoleniowa)

"Prawo autorskie a media internetowe" - 05.10.2017, Warszawa (Centrum Promocji Informatyki)

"Prawo autorskie w działalności wydawniczej" - 10.10.2017, Warszawa (Centrum Promocji Informatyki)

"Prawnoautorska ochrona fotografii w działalności przedsiębiorcy" - 18.10.2017 (Polska Platforma Szkoleniowa)

"Prawo autorskie w sieci Internet" - 22.11.2017, Warszawa (Centrum Promocji Informatyki)

"Prawnoautorska ochrona fotografii w działalności przedsiębiorcy" - 08.12.2017, Warszawa (Polska Platforma Szkoleniowa)

"Digitalizacja a prawnoautorska ochrona fotografii" - 14.12.2017, Warszawa (Polska Platforma Szkoleniowa)

Przeprowadzone szkolenia/warsztaty m.in.:

31.08.2017  -  „Digitalizacja a prawnoautorska ochrona fotografii” (Warszawa - Polska Platforma Szkoleniowa)

18.07.2017   - „Prawo Autorskie, Prawo Prasowe i Dostęp do Informacji Publicznej” (Aleksandrów Łódzki - Polska Platforma Szkoleniowa)

22.06.2017  -„Prawo autorskie w działalności wydawniczej” (Zakopane – Ośrodek Edukacyjny Forum)

14.06.2017 - „Prawnoautorska ochrona fotografii w działalności przedsiębiorcy” (Polska Platforma Szkoleniowa)

02.06.2017  - „Prawo autorskie a Internet i media Internetowe” (Kraków – Ośrodek Szkoleniowy Forum”)

30.05.2017  - „Prawo autorskie w Internecie” (Centrum Promocji Informatyki)

25.04.2017  - „Prawo autorskie w muzeum” (Centrum Promocji Informatyki)

24.04.2017 - „Prawo autorskie w działalności muzeów” (Muzeum Narodowe w Kielcach)

11.04.2017  - „Digitalizacja a prawnoautorska ochrona fotografii” (Polska Platforma Szkoleniowa)

07.04.2017  - „Prawo autorskie dla instytucji kultury” (OKSiBP Cieplewo)

27.03.2017  - „Prawo autorskie w działalności instytucji kultury” (GoldenTraining)

06.03.2017  - „Prawo autorskie a sztuka nowoczesna i współczesna. Rynek sztuki i muzea” w ramach „XVII Krakowska Konferencja – Nowoczesne Prawo Autorskie”

22.02.2017  -„Prawo autorskie dla rzeczników prasowych” (Centrum Promocji Informatyki)

07.02.2017  - „Prawo autorskie w działalności wydawniczej” (Centrum Promocji Informatyki)

06.02.2017  - „Prawnoautorska ochrona fotografii” (Polska Platforma Szkoleniowa)

12.12.2016  - „Prawo autorskie a audycje słowne i słuchowiska – dzieła nieopublikowane i osierocone” (dla Polskie Radio S.A.)

22.11.2016  - „Umowy z zakresu prawa autorskiego – Organizacje Zbiorowego Zarządzania” (dla Polskie Radio S.A.)

15.11.2016   - „Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce” dla Instytutu Pamięci Narodowej (we współpracy z Polską Platformą Szkoleniowa)

07.11.2016   - „Utwór fotograficzny i muzyczny w prawie autorskim” (dla Polskie Radio S.A.)

18.10.2016    - "Prawo autorskie w pracy rzecznika prasowego” w ramach Ogólnopolskiego Forum „Vademecum Rzecznika Prasowego” (GoldenTraining)

17.10.2016  - „Oprogramowanie a prawo autorskie” (Polskie Radio S.A.)

15.10.2016   - "Prawo autorskie” dla Fundacji Sztukmistrze (Lublin)

13.10.2016  - „Umowy prawnoautorskie w zakresie muzealiów i sztuk wizualnych” (Warszawa – Polska Platforma Szkoleniowa)

01.06.2016  - „Prawo autorskie” dla Ochotniczych Hufców Pracy (Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie)

13.05.2016  -  „Prawo autorskie w Internecie” dla Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

28.04.2016  - „Prawo autorskie w działalności wydawniczej” dla Wojskowy Instytut Wydawniczy

25.04.2016  - „Prawo autorskie w działalności wydawniczej” - Warszawa (Ośrodek Edukacyjny Forum)

21.04.2016  - „Poziom zaawansowany - umowy prawnoautorskie w zakresie muzealiów i sztuk wizualnych” (NovaSkills)

06.03.2016 - "Aspekty praw autorskiego w sztuce" (studia podyplomowe "Polski i międzynarodowy rynek sztuki" - VISTULA")

17.02.2016  - "Umowy prawnoautorskie w zakresie muzealiów i sztuk wizualnych" (NovaSkills)

16.02.2016  - "Prawo autorskie w Internecie", Warszawa (Ośrodek Edukacyjny Forum)

15.02.2016  - "Ochrona dóbr osobistych i prawa do wizerunku – media Internet"- Warszawa (Ośrodek Edukacyjny Forum)

14.01.2016  -  „Znaczenie zmian w prawie autorskim dla archiwów” w ramach seminarium „Praktyczne aspekty nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz inne aktualne problemy prawa archiwalnego” (organizowane przez NovaSkills)

10.12.2015  - "Prawo autorskie w sieci Internet" (dla Polskie Radio Spółka Akcyjna)

01.12.2015   - "Internet - prawo autorskie i dobra osobiste" dla Wydawnictwa Miejskiego Posnania (w ramach ośrodka Edukacyjnego Forum - Poznań)

25.11.2015  - "Prawo autorskie dla rzeczników prasowych" (w ramach Ośrodka Edukacyjnego Forum - Warszawa)

23.11.2015  - "Prawo autorskie w ramach projektów POKL" dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w ramach Ośrodka Edukacyjnego Forum)"

20.11.2015  - "Obrót prawami autorskimi" (dla Polskie Radio Spółka Akcyjna)

06.11.2015   - "Dozwolony użytek utworów chronionych" (dla Polskie Radio Spółka Akcyjna_

30.10.2015   - "Opracowanie cudzego utworu – prawa zależne i opracowania" (dla Polskie Radio Spółka Akcyjna)

08.10.2015  - "Prawo autorskie" dla Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego  (MSZ)

05.10.2015  - "Treść Prawa Autorskiego" (dla Polskie Radio Spółka Akcyjna)

25.06.2015 - "Prawo autorskie w Internecie dla Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego (MSZ)

28.05.2015  - "Prawo autorskie w Internecie" (Ośrodek Edukacji Forum - Sopot)

17.05.2015 - "Aspekty praw autorskiego w sztuce" (studia podyplomowe "Polski i międzynarodowy rynek sztuki" - VISTULA")

10.03.2015 -  "Prawo autorskie a organizacja wystaw muzealnych" (NovaSkills)

02.12.2014  - "Dopuszczalność udostępniania wizerunków muzealiów w zależności od statusu prawnoautorskiego utworu" w ramach Seminarium "Prawne aspekty udostępniania zdigitalizowanych wizerunków muzealiów" (NovaSkills)

28.11.2014 - "Prawo autorskie w Internecie" (w ramach Ośrodka Edukacji Forum

26.11.2014  - "Prawo autorskie w muzeum" (w ramach Ośrodka Edukacji Forum)

09.11.2014    „Szanuję, tylko się inspiruje - prawo autorskie w twórczości ludowej i etnodesignie” w ramach konferencji „Wzory Europy - dziedzictwo kulturowe a współczesne projektowanie” (Warsztaty Kultury w Lublinie)

07.11.2014 - „Prawo autorskie w twórczości ludowej i etnodesignie” w ramach konferencji „Wzory Europy - dziedzictwo kulturowe a współczesne projektowanie” (Warsztaty Kultury w Lublinie)

30.10. 2014 -"Prawo autorskie w muzeum" (Muzeum Historyczne m.st. Warszawy)

15.10.2014  - "Prawo autorskie na rynku sztuki"   (w ramach Ośrodka Edukacyjnego Forum)

26.09.2014  - "Prawo autorskie w działalności instytucji kultury" (w ramach Ośrodka Edukacyjnego Forum)

02.07.2014  - "Prawo autorskie w sieci Internet" dla Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego (MSZ) 

18.12.2013  - "Prawo autorskie, prawo prasowe i dostęp do informacji publicznej" dla Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego (MSZ)

27.10.2013  - "Prawo autorskie dla rzeczników i oficerów prasowych" (Ministerstwo Obrony Narodowej)

23.10.2013   - "Podstawy prawa autorskiego" dla Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna

19.08.2013   - "Prawo autorskie w Internecie" dla Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego (MSZ)

23.04.2013   - "Znalezienie zabytku - problematyka stosunków właścicielskich na gruncie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz kodeksu  cywilnego w ramach „Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ”10 lat obowiązywania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rozważania de lege lata i de lege ferenda”

06.03.2013  - "Zakres zastosowania prawa autorskiego w Public Relations dla rzeczników i oficerów prasowych oraz pracowników cywilnych komórek prasowych" (Ministerstwo Obrony Narodowej)

17.01.2013  - "Aspekty prawne zastosowań nowych technologii w bibliotekach cyfrowych: e-book, audio-book, płyty CD i DVD (XX edycja seminarium z cyklu „Problemy prawne i organizacyjne w praktyce działania bibliotek cyfrowych”)

11.12.2012  - "Prawo autorskie w działalności prasowej i wydawniczej" dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego

04.12.2012  - "Prawo autorskie w działalności prasowej i wydawniczej dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego

18.11.2012  - "Prawo autorskie w kulturze: prawo autorskie, prawo internetowe, prawo do wizerunku, imprezy masowe w ramach projektu „Inkubator Kultury"

17.11.2012   - "Prawo autorskie w kulturze: prawo autorskie, prawo internetowe, prawo do wizerunku, imprezy masowe w ramach projektu „Inkubator Kultury"

13.11.2012 - "Zastosowanie prawa autorskiego w Public Relations dla rzeczników i oficerów prasowych oraz pracowników cywilnych komórek prasowych" (Ministerstwo Obrony Narodowej)

28.06.2012  - "Zarządzenia treścią w bibliotekach cyfrowych - ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego (w ramach Centrum Promocji Informatyki)

16.04.2012   - "Prawo autorskie" (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie)

17.12.2011   - "Prawo kulturze: prawo  autorskie, prawo internetowe, prawo do wizerunku, imprezy masowe w ramach projektu „Inkubator Kultury” (Warsztaty Kultury)

15.11.2011 - "Zarządzenie Organizacją Pozarządową" (Polski Związek Niewidomych)

21.07.2011 - "E-book, audio-book, płyty CD i DVD - aspekty prawne nowych technologii w bibliotekach cyfrowych i zasady korzystania. Nowe pojęcia w kontekście bibliotek cyfrowych („L edycja seminarium z Akademią Prawa Komputerowego - Cyfrowe Biblioteki a Prawo Autorskie”)

13.04.2011 - "E-biblioteka: nowe technologie w aspekcie prawnym („Wirtualna Kultura - Cyfrowa Bibliotek@ - prawdy i mity prawa autorskiego w kontekście e-bibliotek)"

24.01.2011  - "Materiały wykorzystywane podczas szkolenia: analiza case studies, wykorzystanie wizerunku osób trzecich, materiały graficzne  w ramach konferencji „Prawo autorskie w praktyce firmy szkoleniowej”

15.12.2010  - "Prawo autorskie w Internecie" (Seminarium z cyklu „Wspólne Śniadania” organizowane przez Kancelarię Radcy Prawnego Agnieszka Rabenda - Ozimek)

09.12.2010  - "Dozwolony użytek utworów chronionych w praktyce organizacji pozarządowej (szkolenie dla Fundacji „Inna Przestrzeń”)

08.12.2010  - "Rozpowszechnianie treści on-line dla potrzeb osób niepełnosprawnych – analiza art. 33(1) praw autorskiego w kontekście instytucji kultury (I Ogólnopolska Konferencja „Wirtu@alna Kultura - prawne aspekty rozpowszechniania zbiorów w Internecie”)

17.11.2010  - "Prawo a domena internetowa (Seminarium z cyklu „Wspólne Śniadania” organizowane przez Kancelarię Radcy Prawnego Agnieszka Rabenda -Ozimek)

24.10.2010 - "Prawo autorskie w działalności organizacji pozarządowych (szkolenie dla Fundacji „Inna Przestrzeń”)

19.08.2010 - "Ochrona prawna integralności dzieł sztuki („Aktualne Problemy Prawne w Muzealnictwie i Obrocie Dziełami Sztuki” – VIII Edycja seminarium z cyklu „Nowoczesne Muzea i Galerie”)

PUBLIKACJE

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami Kancelarii Adwokackiej Piotr Łada:

LexisNexis Monografia                          „Sztuka a prawo autorskie wybrane zagadnienia”, Warszawa 2014

Pracownia Etnograficzna                       „Podstawy prawa autorskiego w działalności kulturalnej”

Wydawnictwo Kultura Enter                 "Podstawy prawa autorskiego w sztuce” w: „Podręcznik animatora kultury”

Kwartalnik „Artysta i Sztuka”                „O wynajmowaniu dzieł sztuki” (Nr 10, Lipiec – Wrzesień 2013)

                                                                  „Sztuka inspirowana” (Nr 5, Kwiecień – Sierpień 2012)

                                                                  „Sygnatura dzieła sztuki” (Nr 4, Styczeń – Marzec 2012)

                                                                  „Dzieło sztuki a prawo autorskie” (Nr 3, Wrzesień – Grudzień 2011)

                                                                  „Prawo do integralności dzieł sztuki (Nr 2, Lipiec – Wrzesień 2011)

Miesięcznik  „Sztuka.pl” -                      „Zakaz fotografowania w muzeach” (Nr 9, Wrzesień 2010)

Gazeta Antykwaryczna                          „Komisowy rynek dzieł sztuki (Nr 5-6, Maj - Czerwiec 2010)

                                                                  „Prawny wymiar podobieństw dzieł sztuki” (Nr 4, Kwiecień 2010)

                                                                  „Integralność kolekcji dzieł sztuki a dziedziczenie i darowizna” (Nr 1-3, 2010)

                                                                  „Papiery wartościowe inwestycyjnie czy artystycznie?” (Nr 10, Październik 2009)

                                                                  „Ekspertyza a sztuka atrybucji” (Nr 9, Wrzesień 2009)

                                                                  „Zdobyczne dzieło sztuki” (Nr 8, Czerwiec 2009)

                                                                  „Kolekcjonowanie staroci” (Nr 5, Maj 2009)

                                                                  „Nabycie egzemplarza dzieła sztuki a prawa autorskie majątkowe” (Nr 4, 2009)

Dziennik „Gazeta Finansowa”              „Gdy małżonek zaciągnie dług” (Prawo i Biznes, 24.04.2009)

Dziennik „Rzeczpospolita”                    „Zapytaj eksperta – opłaty za użytkowanie wieczyste” (29.09.2008, Nr 221/8133)

                                                                  „Z użytkownika – właściciel” (08.09.2008, Nr 210/8111)

                                                                 „Nie rezygnuj z umowy przedwstępnej” (18.08.2008, Nr 192/8093)

Inne Publikacje:                                     "Dzieło sztuki a prawo autorskie" (Informator Związku Polskich Artystów w Krakowie”,                                                                     Nr 1/2009) 

                                                                   „Pomoc prawna ofiarom wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie i ich rodzinom”                                                                   (w: „Milczenie nie jest złotem. Poradnik dla specjalistów”, FIO 2012)

SZKOLENIA - PUBLIKACJE

Prawo autorskie, prawo nowych technologii, obsługa korporacyjna i prawo gospodarcze

 

KANCELARIA ADWOKACKA

PIOTR ŁADA